Koop voor 20 aan LEGO’ en/of DUPLO® sets en ontvang tot

ed * vor stg dar ZN

> W La

vee dn ja elven eije Vor heben maer dan 3000 anwaorden

han prep hek nn An earn (derde rn di aha} ez dewar vn Jan-Wilem van der Vijngoord (jaar),

het watarvegtuig. ran Zieten (jar) en nes von Trigt (6 eur)

Voor de echt LEGO heuwers hebben we ia deze edîtie moor ef Ewe wedstrijden! Je kunt an eis naar Denemarken {winnen of gen echt sch ult de lim De Brie voor de Konig! ijk nep de Figer an pagina 13. succes met bouwen!

BD

dames”

Kan ij de code ontcijferen?

LEGOJSP [RACER]

spannende ace winnen?

Zoekde verschillen!

LEGO) ESTARIWAFS

Exclusieve preview: krijge ze als eerste bezien!

het volgende ligt midden september bij inde bus

Ee (3)

Iser mensen in nood zijn op ze, komt de LEGO Cly kustwacht ze be hulp Maar wacht eens. welke Erick. en welke speedboot zijn de echts?

Kun ij all verschillen vinden bussen deze bwee plaatjes, en le kustwacht helpende goede baat en buck be vinden? (De ‘antwoorden stan hieronder.)

Nd

1E 4

1 Ofpedeltlet blade Het enige dat je nodig hebt zijn een reeks woorden (zie de handige lis hieronder) Schrijf / de woorden in de lege velden en lees doarno je verhaal hardop voor! (Voor nag meer la: vraag één vaag, vrienden de woorden te verzinnen en in. lees het verhaal dan oon | hem voor).

Ka

E50) MARSSMISSIS

VAD VEEN

De M-&t Swiisch Fighter _— deon dellucht boven Mars: Benaden is de WTZ U 5 Mobile Mining Unie bezig in de grond van de planast Mars te graven; WE

zoek naar energj

GE ns roopt de piloot van het: mijnbauwveerkuig: “Alarm! Één van onze

GD Ie verdwenen!

De Mcát daalt af naan de. ven verandert in eon landvoeruig. “Kijk oane ET naan de sporenl” zegt de piloot: “Onze

Isniee zomaar verdwenen =hijle

En = doon oon alien

U

Op dat momene vliegt er een ‚van de allans voorbij De wapens ervan maken ED von vreemd geluid. "Kijk ut” schreeuwt de astronaut “Het is een alen. 5 ED De Mi erug in een straaljager en stijgt op. Terwijl de MC41 hoog boven TA de planes: 7 met het alien schip, zoekt da plloot van de MT-21 verder naar WD de verdwenen. ED

Hijvolgede___—____ naar een grot, die bewaakt worde door twee liens. Hk kom.

GE nooit voorbij die twee.

„denkt de piloot. “Maar Ik kan met de Mobile Wining.

GED In die grot graven”

ED

© Zo gezegd, zo gedaan. In minden dan. minuven heeêt hot mijnbauwvoertuig En

‘een opening in de wand van de grot geboord En daan staar de vardwe

En Maar goed dat ik hem gevonden heb”zegt de piloot, "Als de aliens dit In handen krijgen, kunnan’

7 De Mobile Mining Unie komt de grot weer ui en rijde terug naar de mijn. De bemanning kan nog

net zien hoe de MX-41 Swiëch Fighter het allen schip

EE ‘Onze astronauten zijn

weer in veiligheid - maar ze weten dar de aliens na oen tijje weer:

Een zelestondg naamwcord (ZN) bescher een. persoon plaars or ding, been olen een abad.

op een rokan,

Een meervoudig zelFavandig noomwoerd (MEN) ‘beschrij maen dan één persoon. plaats ce ‘ding «bv alens, sceden of nakezten.

‘Een werlewoord (WW) beschrij wa emond ‘doet, by springen. lopen of zwemmen.

EE

WAT/MOET: sean

en riek schi dei De Brief vaar de Koning. De mamma tn Dinne

EAN

WARS ZIJN BEGONNEN!

(sn schee

MEE u SEE)